Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van
bezoekers van de praktijk en website www.tibora.nl schriftelijke gegevens en ontvangers
van de online mailingen van Schoonheids-en pedicuresalon Tibora. Hierna te noemen wij
of de Salon. Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw
persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en
regelgeving,waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor
vragen contact op met Schoonheids en Pedicuresalon Tibora. Grondslag en doel gegevensverwerking,
De gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van :

• Het inplannen van afspraken met U .
• U goed van dienst te kunnen zijn in de praktijk
• Het beantwoorden van Uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele
klachten.
• Het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede
bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van
verwante producten en diensten.
• Klanttevredenheidsonderzoeken, we kunnen ook een andere partij te vragen om
dit voor ons te doen.
• Ter verbetering van de kwaliteit van onze produkten en diensten.
• Ter verbetering van onze web-site
• Anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden.
• Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Welke gegevens ?
Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:
Klantgegevens uit onze historie met jouw :
• Gemaakte afspraken
• Behandelingen
• Gekochte produkten
• Kassabonnen
• Log verzonden e-mail

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met
toestemming van ouders/voogd. De ouders/voogd kunnen hun toestemming intrekken.
Wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Cookies
Onze Salon gebruikt op haar web-site geen cookies.
Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de web-sites te delen via
social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een
van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de desbetreffende
social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze
cookies vind je op hun eigen web-site facebook en Instagram.

Recht van inzage ,correctie, verzet en verwijdering.
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en
zo nodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met
informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou
gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te alle tijden in te
trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een
dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend
redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met
toestemming van de ouders/voogd dmv schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan
op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan
verwijderd. Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met Schoonheids en Pedicuresalon Tibora.

Klachtrecht
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon
dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan Derden.
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw
de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor
dat specifieke doel.
Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een
verwerkingsovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.
Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een
onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Schoonheids- en Pedicuresalon Tibora.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je
van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 30-05-2018.

Contactgegevens :
Naam Salon : Schoonheids en Pedicuresalon Tibora
Adres : Regenkamp 7
Telefoon : 0544-48 21 61
Mobiel : 06 12 86 45 33
E-mail : info@tibora.nl
KvK-nummer : 08091849
BTW-Id : NL001387533B56